2015

Turpinās darbs pie Rīgas Jūgendstila virtuālā muzeja izveides
, 30.11.2015


Daces Blūmas radošā darbnīca “Jūgendstila ornaments” muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs”
, 19.11.2015


Bērnu rīts „Mūsu dzimtene – Latvija” muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs”
, 11.11.2015


Turpinās darbs pie Rīgas Jūgendstila virtuālā muzeja izveides

Projekts „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” tika uzsākts 2013. gada decembrī, un tā ietvaros Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība turpina darbu pie muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” digitālās ekspozīcijas veidošanas.

Šobrīd projekta ietvaros ir veikts vērienīgs darbs Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Arhitektūras un mākslas vēstures speciālisti ir sagatavojuši pētījumus, kas ietver jūgendstila perioda foto mākslu, lietišķo mākslu un dizainu, modi, arhitektūru un dzīves vidi. Kopumā veikti divdesmit pieci pētījumi: „Rīgas jūgendstila arhitektūra”; „Rīgas jūgendstila arhitektūras meistari”; „Rīgas attīstība un izbūve no 1899. līdz 1914.gadam”; „Arhitekta Konstantīna Pēkšēna daiļrade”; „Dabas motīvi Rīgas jūgendstila arhitektūrā”; „Rīgas jūgendstila perioda interjeri”; „Augi un to stilizācijas jūgendstila perioda ornamentos”; „Jūgendstila perioda sadzīve – mājturība, sadzīves tradīcijas”; „Fotomāksla 20. gadsimta sākumā”; „Ievērojamākie rīdzinieki 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās”; „Rīdzinieki 20. gadsimta sākuma fotogrāfijās”; „Jūgendstila perioda grāmatniecība”; „Jūgendstila perioda grāmatu grafika”; „Jūgendstila perioda mode un aksesuāri”; „Jūgendstila perioda amatniecība – tekstils”; „Rīgas 1901. gada izstādes arhitektūra”; „Rīgas 700 gadu jubilejai veltītā izstāde”; „Jūgendstils 20. gadsimta sākuma reklāmā Rīgā”; „Mītiskais 20. gadsimta sākuma žurnālu grafikā”; „Metāla māksla 20. gs. sākumā”; „Jūgendstila ikonogrāfija un tēlotājmāksla”; „Jūgendstila perioda vitrāžu māksla”; „Rīgas porcelāns 20. gadsimta sākumā”; „Jūgendstils. Dzīve jaunā vidē”; „Jūgendstila perioda  skaņu ieraksti”. Lai padarītu pieejamus šos pētījumus plašai sabiedrībai, ir veikts visu pētījumu rediģēšanas un koriģēšanas darbs latviešu valodā un sagatavots tulkojums angļu un vācu valodās.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tika veikta publiska iepirkuma procedūra „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma datu bāzes un virtuālā muzeja digitālās ekspozīcijas izveide”, kuras rezultātā 2015.gada 1.septembrī noslēgts līgums starp Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienību un  SIA SIA RIDEMO, SIA Reverie Trading Group un SIA Mellis grupa par  Rīgas Jūgendstila virtuālā muzeja izveidi.  Šobrīd notiek aktīvs darbs ekspozīcijas izstrādē.
Projekta veiksmīgai realizācijai ir organizēti starptautiski sadarbības pasākumi ar projekta partneriem no Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra Alesundā. Ir organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz Alesundu, lai  apmainītos ar pieredzi par kultūras un arhitektūras mantojuma saglabāšanu, tiktos ar ekspertiem, kā arī lai iepazītos ar muzeja krājuma digitalizēšanas pieredzi. 2015. gada augusta nogalē Rīgā viesojās Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra direktore Gro Kraft, kas iepazinās ar veikumu Rīgas  kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē. Tika apspriestas projekta partneru turpmākā līdzdalība, pieredzes apmaiņa  un ieceres.  
Realizējot vienu no projekta aktivitātēm, muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” mājas lapā www.jugendstils.riga.lv jaunizveidotajā sadaļā ir publicēta informācija par projektu un ievietoti materiāli par projekta ietvaros veiktajiem jūgendstila kultūrvēsturisko mantojuma pētījumiem, kas tiks papildināti ar bagātīgu ilustratīvo materiālu. Mājas lapā būs pieejama informācija par virtuālā muzeja ekspozīciju, kurā interaktīvā veidā tiks izvietota informācija par jūgendstila kultūrvēsturiskajām vērtībām, īpašu uzmanību veltot jūgendstila arhitektūrai un muzeja krājuma priekšmetiem.


Redaktoru uzmanībai

Projekta mērķis ir digitalizēt Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojumu un izveidot virtuālo muzeju. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktā projekta „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”  (projekta Nr. EEZLV04/INP/2013/3) kopējais finansējums ir 414 600 euro, no kura 50% jeb 207 300 euro līdzfinansē Rīgas pilsētas pašvaldība, bet 50% jeb 207 300 euro ir programmas atbalsta summa, kuru, savukārt, veido 15 % jeb 31 095 euro valsts budžeta līdzfinansējums un 85% jeb 176 205 euro Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sekmē sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanu un divpusējo attiecību stiprināšanu ar saņēmējvalstīm Eiropā. Visas trīs valstis cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas līgumam.

No 2009. līdz 2014. gadam paredzētais Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apjoms ir 1,79 miljardi eiro. Norvēģija nodrošina apmēram 97% no kopējā finansējuma apmēra. Uz finansējuma saņemšanu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, pētniecības un akadēmiskās institūcijas, kā arī publiskais un privātais sektors 12 jaunākajās ES dalībvalstīs, Grieķijā, Portugālē un Spānijā. Sadarbība ar donorvalsts institūcijām ir ļoti plaša, un darbības iespējams īstenot līdz 2016. gadam.

Galvenās atbalstītās jomas ir apkārtējās vides aizsardzība un klimata pārmaiņas, pētniecība un stipendijas, pilsoniska sabiedrība, veselība un bērni, dzimumu līdztiesība, taisnīgums un kultūras mantojums.


Daces Blūmas radošā darbnīca “Jūgendstila ornaments” muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs”

Sestdien, 21. novembrī  plkst. 11.00 muzejā norisināsies mākslinieces Daces Blūmas vadītās radošās darbnīcas, kurās ikkatram būs iespēja apgūt jūgendstila ornamentu veidošanas principus. Darbnīcas laikā izzināsim jūgendstila ornamentu, kā arī zīmēsim savu, unikālo jūgendstila dekoru.

Radošās darbnīcas “Jūgendstila ornaments” ietvaros notiks prezentācija par jūgendstila ornamentu, iepazīšanās ar jūgendstila ornamentiem muzeja "Rīgas Jūgendstila centrs" interjeros un ekspozīcijā un kompozīcijas zīmēšana dekoratīvai vitrāžas imitācijai, izmantojot ornamentu un augu stilizāciju.
Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja kompozīcijas zīmējumu veidot pilnīgi patstāvīgi vai arī daļu kompozīcijas veidot kopējot piedāvātos uzskates materiālus un tos papildināt ar patstāvīgu radošu zīmējumu. Radošās darbnīcas noslēgumā notiks paraugdemonstrējums vitrāžas imitācijas izgatavošanai ar aukstajām stikla krāsām.

Ieejas biļete pasākumā EUR 2.00.

Līdz 29. novembrim muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs” aicinām aplūkot mākslinieces Daces Blūmas porcelāna un keramikas darbu izstādi „Jūgendstila noskaņās”.
    
Izstādē apkopoti mākslinieces darbi, kas veidoti ilgākā laika posmā un tos vieno kopīgs iedvesmas avots – jūgendstils. Dažos darbos jūgendstilam raksturīgā līnijas plastika dabas motīvos ir veidojusies intuitīvi, ir darbi, kuros jūgendstils kā iedvesmas avots ir izmantots apzināti.
Jūgendstils ir ļoti daudzveidīgs, arī izstādē redzamie darbi stila un noskaņas meklējumos ir atšķirīgi. Dažos darbos galvenā ir motīva izvēle, dažos – līnijas vai formas plastika, citos – ornamenta un dabas motīvu saskaņa.
Bērnu rīts „Mūsu dzimtene – Latvija” muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs”

Svētdien, 15. novembrī plkst. 12.00 muzejā „Rīgas Jūgendstila centrs” notiks patriotisks pasākums bērniem. Bērnu rītā muzeja mazie apmeklētāji spēlēs latviskas spēles, minēs mīklas un klausīsies pasakas.

Valsts svētku laikā, kad atceramies Latvijas valsts veidošanas notikumus, arī mazajiem muzeja apmeklētājam būs iespēja spēlēties, izteikt un uzzīmēt savas domas par dzimteni – Latviju.

„Viss, ko mēs darām, kā dzīvojam, kas ir mums apkārt, aug, dzīvo ir mūsu zeme - Latvija! Un to mēs ar saviem darbiem varam padarīt skaistāku,” stāsta pasākuma vadītāja, režisore Ināra Čakste.

Bērnu rītā mazie apmeklētāji spēlēs rudenīgas spēlēs, minēs latviskas mīklas un klausīties pasakās par to kā dzīvnieciņiem klājas rudenī. Bērnu rītu vadīs režisore Ināra Čakste, viņai palīdzēs muzeja pastāvīgais iemītnieks Runcis Alberts un citi pasaku tēli.

Pasākums paredzēts bērniem vecumā no 3 līdz 9 gadiem.

Ieejas biļete pasākumā EUR 2.00. Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 67181061.

<< 2019 Sep >>
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30