Pasākumi

Vilhelma Bokslafa 160 gadu jubilejas svinības

15.10.2018.

2018. gada 12. oktobrī Vilhelma Ludviga Nikolaja Bokslafa (1858 - 1945) jubilejas sarīkojumi Rīgā pulcināja daudz dalībnieku - gan Bokslafa dzimtas pēcteču no Vācijas, gan rīdziniekus. Uzrunu teica domu biedru grupas “Lieli kapu draugi” vadītājs Andris Gobiņš. Svinībās piedalījās un uzrunu teica Bokslafu dzimtas pārstāvis Klauss Bokslafs (Klaus Bockslaff). Arhitekta mazdēls Klauss Bokslafs piemiņas brīdī pie dzimtas kapličas Lielajos kapos izteica pateicību domubiedru grupai "Lielo kapu draugi", personīgi Andrim Gobiņam par rūpēm piemiņas vietas kopšanā un apņēmās finansēt kapličas atjaunošanu. Piemiņas brīža muzikālo pavadījumu atskaņoja mūziķis Jānis Pauls (čells).
DomusRigensis organizētajā konferencē Arhitektu namā ar plašu pētījumu par V.Bokslafa arhitektūras mantojumu uzstājās Dr.habil.arch Jānis Krastiņš, bet ieskatu 20.gs.sākuma ekonomiskās attīstības jautājumos uzstājās Dr.hist. Raimonds Cerūcis. Veltījums izcilā arhitekta un mākslas vēsturnieka 160. jubilejai bija zinātniskie lasījumi Arhitektu namā Torņa ielā 11 - plkst. 13.30 ar lekciju “Vilhelms Bokslafs, arhitekts” uzstājās Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, bet lekciju “Rīgas ekonomiskais uzplaukums 20.gs. sākumā, tirgotāju un lielfabrikantu pienesums pilsētas izaugsmē un mecenātisms” lasīja Dr.hist. Raimonds Cerūzis. Konference popularizēja Vilhelma Bokslafa devumu Rīgas arhitektūrā, iepazīstināja ar Bokslafu dzimtas ieguldījumu Rīgas attīstībā, pienesumu pilsētas izaugsmē un mecenātismā.
Svinību kulminācija norisinājās muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs". Tika atklāta izstāde "Arhitekts Vilhelms Bokslafs. Projekti", kura piedāvāja unikālu iespēju aplūkot arhitekta, mākslas vēsturnieka un pedagoga Vilhelma Bokslafa restaurētos projektu zīmējumus un rokrakstus. Pateicoties restaurātores Ārijas Urbstes veikumam, gadsimtu vecie dokumenti bija ieguvuši jaunu veidolu. Pārsteigumu sagādāja sarīkojuma viesis, Dubultu ELB draudzes priekšnieks, arhitekts Ģirts Pētersons, ļaujot aplūkot līdzņemto rokrakstu un zīmējumu mapi, kurā apkopoti jūgendstila celtnes, Dubultu baznīcas (1909) zīmējumi.
Arhitekts Rīgā uzcēlis ievērojamas celtnes – Komercskolu Kalpaka bulvārī, Āgenskalna un Čiekurkalna ūdenstorņus, Sv. Krusta baznīcu Ropažu ielā, bijušo Lielās Ģildes kantoru un dzīvokļu ēku Amatu ielā 4. un citas. 
 
Jūgendstila laika klavierēm skanot, pianista Raita Kveskas izpildījumā, svinību viesi ar interesi aplūkoja gan uzbūvēto ēku, gan nerealizēto projektu zīmējumus. Starp svinību dalībniekiem bija arī V.Bokslafa mazmazmazdēli Hans un Filips. Jubilejas sarīkojumi ar ievērojamā arhitekta dzimtas pēcteču piedalīšanos nostiprina kultūru mijiedarbības un sadarbības saites. Jāpiemin, ka starp atbraukušajiem radiniekiem četri ir arhitekti.

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/12.10.2018-jugendstila-arhitektam-bokslafam--160.id141555/
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/kulturas-rondo/ar-pieminas-pasakumiem-riga-atzime-arhitekta-vilhelma-bokslafa-1.a109879/