Pasākumi

Izsludinām vizuālās mākslas konkursu „Rīgas namu fasāžu iemītnieki”

Jūgendstila periodā dabas motīvi bija ļoti populāri, tos izmantoja gan arhitektūrā, gan dekoratīvi lietišķajā mākslā. Rīgā, lai greznotu dzīvojamo un sabiedrisko ēku fasādes, ļoti bieži tika izmantoti dzīvnieku pasaules iedvesmoti dekoratīvie elementi. Ieskatoties fasāžu detaļās, var pamanīt visdažādākos dzīvniekus, kas satupuši abpus durvju ailēm, apvijušies ap balkonu margām, vai gozējas saulē logu vitrāžās.
 
1. Konkursa mērķis
Iesaistīt skolu jaunatni un pedagogus radošā sadarbībā, dziļāk izpazīstot jūgendstila būtību un simbolu valodu, kas bagātīgi izmantota 19./20.gadsimtu mijas ēku dekoratīvajos elementos.
 
2. Konkursa darbu saturs
Konkursa darbiem vizuāli jāatspoguļo Rīgas jūgendstila namu fasādēs redzamos dzīvniekus.
 
3. Konkursa darbu izpildījums un forma
3.1 Konkursā var piedalīties jebkurš Rīgas vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases skolēns.
3.2. Konkursa norisinās no 2010.gada 8. aprīļa līdz 21. maijam.
3.3. Darbu izpildījuma tēlotājtehniku autors var izvēlēties pats pēc saviem ieskatiem. Darbiem nav jābūt noformētiem. Lapas otrā pusē tiek norādīts autora vārds, uzvārds, mācību iestāde, klase un kontaktinformācija. Nepieciešams norādīt ēku, kuras fasāde kalpojusi par iedvesmas avotu darba radīšanai.
3.4. Darbi jāiesniedz Rīgas Jūgendstila muzeja kases telpā Alberta ielā 12, Rīgā no 07.04.10. - 21.05.10., plkst. 10.00-18.00.
 
4. Darbu vērtēšana
4.1. Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, kuras darbā piedalīsies vizuālās mākslas pedagogi un Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības pārstāvji. Par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem ir noteikti: darba atbilstību konkursa tēmai, darba un tēmas risinājuma oriģinalitāte, darba kvalitāte, konkursa darbu iesniegšanas noteikumu ievērošana.
4.2. Darbi tik vērtēti 3 vecuma grupās:
• 1. – 4. klase;
• 5. – 9. klase;
• 10. – 12. klase.
4.3. Katras vecuma grupas 3 labākie darbi tiks apbalvoti ar diplomu un veicināšanas balvu.
4.4. Godalgotie darbi kļūst par Rīgas Jūgendstila centra īpašumu un tie var tikt publicēti izdotajos informatīvajos materiālos.
4.4. Pārējie iesniegtie darbi netiek izsniegti atpakaļ autoram un paliek pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Jūgendstila centra muzeja arhīvā. To tālāka izmantošana tiek veikta pēc Rīgas Jūgendstila centra ieskatiem.